Logo autosmart.vn

Video nổi bật

Giới Thiệu Về Tập Đoàn Công Nghệ Tiandy

Nhãn hiệu công Tiandy trên thế giới từ năm 1993 và là một trong những nhà sản xuất hàng đầu. Theo bảng xếp hạng, các công ty xếp hạng trong 10 năm qua với 10 nhà sản xuất đầu tiên của CCTV ở Trung Quốc và top 50 tốt nhất trên thế giới. Hiện nay có hơn 2.000 nhân viên, trong đó có 600 kỹ sư chịu trách nhiệm phát triển sản 

(0)
 

NHÓM THỰC HIỆN: Autosmart

Ý KIẾN CỦA BẠN VỀ Giới Thiệu Về Tập Đoàn Công Nghệ Tiandy

Tìm nhanh